KZK Solutions blog - KZK Solutions /kzoli62/

KZK Solutions
Go to content

5S (1 rész)

KZK Solutions /kzoli62/
Published by Z. Kovács in Lean · 18 June 2021
Tags: QSLean
A sikeres vállalkozás ismertetéséről szóló cikkemben (2.4 pont) már megemlítettem az 5S bevezetésének fontosságát.

Ez a téma valahol a termelés és a minőségbiztosítás határmezsgyéjén helyezkedik el, mindamellett egy nagyon fontos tényező, amit manapság a cégek is egyre inkább belátnak.

Mostani cikkemben a munkahelyek egyre gyakrabban használt szervezési eljárásával, az 5S-el foglalkozom. Ez a téma szorosan kapcsolódik az 5 Miért és Lean Manufacturing (veszteségek) témákhoz, melyekről még szintén írni fogok,

Mivel elég terjedelmes a téma, terveim szerint több cikkben is foglalkozni fogok vele, ezzel átfogó képet adva a bevezetéséről.

5S a neve egy munkahely szervezési eljárásnak, amely egy öt japán szóból áll: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, és Shitsuke.

A lista leírja, hogyan kell megszervezni egy munkaterületet a hatékonyság és az eredményesség azonosításával és tároló elemek használatával, a területen az új rend (terület és tárgyak) fenntartását. A döntéshozatali folyamat általában párbeszédből következik, amely épít a munkavállalók körében a megértésre, hogyan kell ezt a munkát végrehajtani.

5S = A minőségi munkakörnyezet kialakítása és fenntartása

1. Fogalmak

Legelőször nézzük meg, mit is nevezünk 5S-nek. (Az angol nyelvben könnyebb S-el kezdődő szavakat találni a fordításhoz.)

1S  Seiri - Szortírozás
Távolítson el minden feleslegest.
Akadályozzák meg a  felesleges tételek felhalmozódását.
Távolítsa el az összes nem használt tárgyat.

2S  Seiton - Rendezés
Rendezze a szükséges elemeket annak érdekében, hogy azok könnyebben elérhetőek legyenek.
Ezzel megakadályozzák a veszteséget és időpocsékolást.
Tegye a munkafolyamatot egyszerűvé.
Úgy is fordítható, "rakjon rendet".

3S  Seiso - Tisztítás
Tisztítsa meg a munkahelyet teljesen.
Vizsgálja felül rendszeresen a tisztítást.
Őrizze meg a munkahely biztonságát és egyszerű használatát.

4S  Seiketsu - Szabványosítás
Tartson a szervezetben magas takarítási és munkahelyi rend szabványokat.
Tartsa fenn a szabvány szerinti rendet és tisztaságot.
Tartsa be a szabványokat.

5S  Shitsuke - Fenntartás
Tartsa működőképessen
Úgy is lehet fordítani, "figyelmeztetés nélkül végezni".
Végezzen rendszeres auditot.


2. Az 5S a termelékenység alapja

Az 5S jelentősége

Az 5S jelentőségét az alábbi ábrán jelenítettem meg.


Nézzük, az ábrán lefelé haladva, melyek egy cégnek a legfontosabb jellemzők, amit figyelembe kell venniük.

 • Profit kézbentartása
 • Költség
 • Termelés, Minőség, Határidő
 • Működés, Berendezés, Készlet
 • Szabványosítás, Ügyvitel szabályozás
 • Erős csapatmunka, Magas morál
 • Biztonság
 • 5S, (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)

Természetesen a felépítmény az előbbi felsorolástól eltérően alulról felfelé építkezik.


Lássuk hát szövegesen felsorolva, mi és mire alapszik:

 • A vállalatok legfontosabb céljai közt a profit realizálása áll.
 • Ehhez szükség van a költségek ellenôrzésére a termelés, a minôség és a szállítási határidôk területén.
 • Ezek alapja a muködés, a berendezések és a készletek szabványosítása és az ügyvitel szabályozása.
 • Amelyek az erôs csapatmunkán, a magas morálon és a biztonságon alapulnak.
 • De minden tevékenységnek amely a vállaltnál megfigyelhető az 5S az alapja és kiinduló bázisa.

3. Az 5S jelentősége

A következő ábrán azt szemléltetem, a vállalatoknak milyen céljai (bal oldalon) vannak és ehhez kiket kell bevonni (jobb oldalon).Egy vállalatnál, amely megfelelő 5S-t valósít meg.

Célok:                                              Közreműködők:
TERMELÉS növekedés                     Dolgozók
Jó a MINŐSÉG                    Művezetők
Alacsony a KÖLTSÉG              Adminisztratív személyzet
Pontos a SZÁLLÍTÁS              Középvezetők
Jó a munkahelyi BIZTONSÁG      Felsővezetés
Jó a vállalati MORÁL


A Termelés, a Minőség, a Költség, a Szállítás, a Biztonság és a Morál területén végbemenő tevékenységeknél javulást kell elérni, amely mindenki számára egyaránt fontos és szem előtt tartandó a felsővezetőktöl a dolgozókig.

4. További célok bevezetése

Alábbi folyamatábrán azt mutatom meg, hogyan lehet az 5S bevezetésével a későbbi célokhoz eljutni.Az ábrán jól látszik, hogy az 5S kulcsfontosságú céljaival a közvetlen célokon keresztül eljutunk a cég végső céljaihoz.

5. A jó vállalat jellemzőinek összefüggése az 5S-sel

A jó vállalat jellemzői a következők:


Gondolkodásmód                     Tudatosság
Körültekintő                           Hatékonyság
Figyelmes                               Költség
Nem lézeng                            Minőség
Értékes áru                            Biztonság
Értékes idő                            Idő
Együttműködő                        Fegyelem
Önálló
Megbízható
Mint a fenti ábrán jelöltem, az 5S alapja a 3S, ami a következőt  jelenti: Seiri, Seiton, Seiso.

5.1 A jó vállalati gondolkodásmódja

Körültekintő
 • A rendestől eltérő dolgokat észreveszi

Figyelmes
 • A normálistól való eltérésre érzékeny

Nem lézeng
 • A munkavégzés közbeni szabad idő alatt, amikor a dolgozó effektív munkát nem végez, a gép és szerszám tisztogatásával foglakozik

Értékes áru
 • A dolgozó megbecsüli és értékeli a gépeket és a szerszámokat és vigyáz rájuk

Értékes idő
 • Az időt a dolgozó értéknek tekinti, a megfelelő rend és hozzáférhetőség nem okoz időveszteséget

Együttműködő
 • A megfelelő gondolkodásmódot elsajátított dolgozók megbecsülik egymás munkáját

Önálló
 • Nem vár utasítást hanem öntevékenyen cselekszik

Megbízható
 • AFelügyelet nélkül cselekszik

5.2 A jó vállalat tudatossága

Hatékonyság
 • A legkisebb erőfeszítéssel eléri a kívánt eredményt

Költség
 • A szükségtelen eszközök értékesítése vagy átirányítása megtakarítással járhat

Minőség
 • A rendszeres tisztogatással a gépek, szerszámok minőségét megóvhatjuk

Biztonság
 • A gépek és szerszámok megfelelő elrendezésével a munkahelyi baleseteket megelőzhetjük

Idő
 • Az 5S gondolkodásmód az idő hatékony felhasználását eredményezi

Fegyelem
 • A megfelelően kialakított munkakörnyezet fenntartása és megóvása elengedhetetlen

6. Az 5S szokásos bevezetése

Ebben az oktatásban csak az első 3S-el foglalkozom.
 • A munkaterületről a szükségtelen gépek, berendezések, eszközök eltávolítása
 • A szükséges dolgok elrendezése, megtisztítása, a munkakörnyezetet beleértve
 • Ezek után a dolgozók képzése elkerülhetetlen, hogy ez ne csak egy egyszeri tevékenység maradjon hanem a folyamatot öntevékenyen végezzék és a rendszer alapelveit önállóan kövessék.

  Bővebben a bevezetés összes pontjára az oktatás következő részében térek ki.

  7. Eszközök

  A) Az 5S célja: Gyorsabban megtalálni a problémákat.
  B) 5S Audit és javító tevékenységek figyelemmel kísérése

  Nézzünk két lehetséges eszközt.

  Feladatterv:Radardiagram:C) 5S NEM TÖBB MUNKA, hanem egy másik módja a napi tevékenységek elvégzésénekD) Egy tevékenység addig nincs befejezve, amíg nem áll teljesen készen arra, hogy legközelebb is használni tudjuk8. Összefoglalás
A lenti ábrán látható az 5S elemeinek összefüggése. Ebből is látható, az 5. S már kihatással van a megelőzőkre, ezeket ellenőrzi és irányítja.Rövidesen olvashatják ebben a témában a következő bejegyzésem.


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Copyright KZK Solutions © 2010 - 2022 All rights reserved
Back to content