KZK Solutions blog - KZK Solutions /kzoli62/

KZK Solutions
Go to content

8D jelentéseket kitöltése (1.rész)

KZK Solutions /kzoli62/
Published by Z. Kovács in Quality · 5 May 2021
Tags: QA8D
Ebben az oktatási anyagomban bemutatom, hogyan kell a megváltozott (szigorodott) VDA követelmények szerint a 8D-ket kitölteni. Ennek oka az volt, hogy az egyik ügyfelünknek nem volt elegendő kapacitása a 8D-k feldolgozására, valamint túl sok volt az alacsony pontszám miatt visszautasított 8D-k száma.
Mind a feldolgozott reklamációk számában, mind pedig a pontszám fejlesztésében tudtam segíteni.
A lenti anyagot mint oktatási anyagot nekik dolgoztam ki.
Az oktatás során a BMW B2B portál feltöltési sorrendje szerint megyek végig, de más portálok is, minimális eltérés szerint ezeket a pontokat tartalmazzák.
A téma terjedelmessége miatt a bemutatást két részre bontottam.

Általános információk

B2B portál

A portálon nyitott reklamációkat a prezentációban leírtak szerint kell feltölteni. Minden leírt pontot meg kell csinálni, mert ezek mind pontokat hoznak.
Megpróbálom minél részletesebben leírni, hogy a maximálisan elérhető 10 pontot el tudjuk érni.
Csatolok egy 9,34 pontos 8D-t is és a prezentációban az ott hiányoltakat is felveszem.
Nem kötelező, de javaslom a mintában szereplő szövegezés használatát, mivel ezt a BMW-nél értékelő kollégákkal egyeztettem.
Szintén javaslom, a nem kötelezőként megadott dokumentumokat is feltölteni, mert ezzel is pozitív irányba befolyásoljuk az értékelést, valamint plusz pontokat hoz.
A csapat leírásánál a következőket kell kitölteni:

Csapat vezető
Családnév:   Kovács
Keresztnév:Zoltán
Telefon+36 30 …-….
eMail*… . …@...-automotive.com

Csapat

Név   Funkció   Email   Telefon
Támogató:
QA Supervisor  
Tagok :
Ügyfélkapcsolat (CS)    
Folyamat mérnök (PE)    
Ügyfél minőségmérnök (CQE)    
QA Csoportvezető  
Független moderátor:
Valid Group  
Független értékelő:
Daimler mérnökségi Supervisor  

D2.1 – Reklamáció

A következőket tartalmazza:

 • Hiba felfedezésének dátuma
 • Hiba leírása
 • Ki és hány darabot reklamált
 • Érintett gyárak
 • Ki és hogyan értesítette az érintett gyárakat. (Ha ez Email-ben történt, csatolni kell az Emailt.)
 • Dokumentumok listája
 
Kötelező dokumentumok:

 • PB xxxxxxxxx.pdf   – Reklamáció (Prüfbericht)
 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf   – Prezentáció (később részletezve)
 
Nem kötelező dokumentumok:

 • Warnung_xxxxxxxxxx.pdf  – Érintett gyárak értesítése Email-ben

A dokumentumok megnevezése után mindig egyértelműen le kell írni, mit fed az állomány neve.

D2.2 – Beszállítói probléma leírás

A következőket tartalmazza:

 • Ügyfél által reklamált darabszám
 • Hiba leírása (Lehetőleg mellékelni kell jó és hibás képet.)
 • Az igen / nem elemzés alapján a következő probléma megállapításokra jutunk:

  • Hol és hány darab hibás terméket találtak
  • Hol készült a hibás darab
  • Melyik termékcsaládot érinti a hiba
  • Egyszeri hiba, vagy fordult e már elő ilyen probléma
  • Mellékelve az igen / nem elemzés (PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf 3. oldal)

Ezt követően fel kell sorolni, milyen elemzéseket végeztünk a visszaérkezett termékkel.

 • Meg kell győződni arról, hogy az alkatrész gyártási előzményei tiszták és ugyanazon gyártási időszakban voltak-e nagyobb események

  • A mérési eredmények azt mutatják, hogy a kérdéses alkatrész gyártása rendben volt (Original measurement.jpg)
  • Meg kell győződni arról, hogy a kérdéses alkatrész gyártása során nem volt-e szisztematikus hiba a folyamatban.

 • A gyártási időben (éééé.hh.nn) nem volt probléma a folyamatban (Maintenance.jpg)
 • Ellenőriztük, hogy a reklamált alkatrész ugyanazon a funkció teszten, amelyen eredetileg megfelelt:

 • Ellenőrizzük, hogy a reklamált alkatrészt a funkcióteszt, automatikusan hibásnak jelzi-e.
          - Az EOL hibásnak jelzi.

 • Felelős:

  • Név – Funkció (PE)

 • A probléma hatásai:

  • Enyhe – pl. szépséghiba, másodlagos vagy kényelmi funkció
  • Közepes – elsődleges funkció
  • Súlyos – balesetveszély, teljes funkcióvesztés

 • Dokumentumok listája
 
Kötelező dokumentumok:

 • PB xxxxxxxxx.pdf   – Reklamáció (Prüfbericht)
 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf   – Prezentáció (később részletezve)
Nem kötelező dokumentumok:

 • Original measurement.jpg   – Eredeti mérés jk.
 • Maintenance.jpg  – Folyamat probléma ellenőrzése
 • Soll.jpg    – Jó alkatrész
 • Ist.jpg    – Hibás alkatrész

Azonnali intézkedések

Az azonnali intézkedések módszere mindig válogatás !!!
Figyelem !!!
A maximális pontszámot csak akkor adják meg, ha a D3 és D6 közt megadjuk, hogyan változik az egyes intézkedésekkel a hibás darabok darabszáma. Erre egy grafikus ábrázolást javasolnak.

D3.1 – Minőségi figyelmeztetés (Quality Alert)

A következőket tartalmazza:

 • Minőségi figyelmeztetés létrehozása (Warning_PB xxxxxxxxx.pdf), az alkalmazottak képzése a QA szerint (Training_hh_nn.pdf)

 • Módszer:

  • Válogatás vagy folyamatos ellenőrzés a gyártás során. A dolgozóknak vizuálisan ellenőriznie kell a terméket a QA-ban leírt hibára.

 • Hatékonyság:

  • Az intézkedés eredményes volt / (nem volt eredményes), mert a BMW / SMR a Cleanpoint (éééé.hh.nn.) után nem / (x db) hibás alkatrészt talált.
  • A vizuális ellenőrzések statisztikailag 10% -os csúszást mutattak, ezt a módszert a BMW-vel is egyeztettük.
  • A dolgozók ismerik a hibaképet és figyelnek rá.

 • Kockázatelemzés:

  • Ennek az intézkedésnek alacsony a kockázata, csak akkor történhet hiba, ha a dolgozók nem tartják be az előírásokat.

 • Lehetséges mellékhatások:

  • Mellékhatások nem ismertek. (Lehetséges, hogy ha a dolgozók nagyobb figyelmet fordítanak erre a hibaképre a gyártás során, a termelési hatékonyság csökkenhet.)

 • Dokumentumok listája
 
Kötelező dokumentumok:

 • PB xxxxxxxxx.pdf   – Reklamáció (Prüfbericht)
 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf   – Prezentáció (később részletezve)
 • Training Training_hh_nn.pdf   – Oktatási jegyzőkönyv

 • Felelős:

  • Név – Funkció (CQE)

D3.2 – Raktárkészlet válogatás

A következőket tartalmazza:

 • Mikor, mennyi alkatrész lett leválogatva. Mennyi hibásat találtunk, ill. mind jó volt-e.
 • Dokumentumok:

Kötelező dokumentumok:

 • Sorting PB xxxxxxxxx hh-nn.pdf  – Válogatási jegyzőkönyv

Nem kötelező dokumentumok:

 • AA PB xxxxxxxxx Sorting.pdf  – Válogatási munkautasítás

 • Felelős:

  • Név – Funkció (CQE)

D3.3 – Válogatás az ügyfélnél

A következőket tartalmazza:

 • Ki és kivel egyeztetett, szükséges-e, vagy sem.
 • Ha szükséges volt, ugyanolyan dokumentumokat kell csatolni, mit a D3.2 pontban leírtak.

D3.4 – Tranzit alkatrészek válogatása

Ezt sokszor és sokan elfelejtik. E miatt az értékelők erre fokozottan ügyelnek.

A következőket tartalmazza:

 • Ki és kivel egyeztetett, szükséges-e, vagy sem.
 • Ha szükséges volt, ugyanolyan dokumentumokat kell csatolni, mit a D3.2 pontban leírtak.

Hiba okok


A D4 – D5 – D6 pontokat mindig 4 részre kell bontani !!!

Ezek a következők:

 • Ok / keletkezés

  • Műszaki
  • Rendszer

 • Felfedezetlenség

  • Műszaki
  • Rendszer

Mivel a fenti pontokat négy részre kell bontani, ezért az 5 Miért elemzést is külön el kell készíteni az egyes pontokhoz. A 32. oldalon bemutatok egy mintát, hogyan is nézzen ez ki.
Az 5 miért elemzésnél nem kötelező mind az 5 Miért szintig lemenni.
A D4 pont alpontjainál kell megadni, ha beszállítói hibáról van szó. Ehhez ki kell pipálni a beszállítói hiba mezőt.

Figyelem !!! Minden olyan okot fel kell sorolni, ami valóban szerepet játszhat !!!
Ezekre az okokra megoldást is kell javasolni a D5 és D6 pontokban.
Ennek elmulasztása pontlevonással jár !!!
Lehetőleg kerülni kell az operátorra, annak figyelmetlenségére vonatkozó hivatkozást !!!
Ha valóban az operátor hibázott, annak kell legyen oka.

D4.1 – Keletkezés műszaki oka

A következőket tartalmazza:

 • Bevezető szöveg (Az Ishikawa és az 5 Miért elemzés alapján a keletkezés műszaki okánál a következőre jutunk)
 • Okok felsorolása
 • Dokumentációk:
PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf  –   Prezentáció, megadva melyik oldalon találhatók a következő információk:
    - Layout
    - Ishikawa
    - 5 Miért analízis
 • Rizikó analízis:

 • Ha terepi kockázat hiányára hivatkozunk, meg kell indokolni, miért és honnan jön az információ.

D4.2 – Keletkezés rendszer oka

A következőket tartalmazza:

 • Bevezető szöveg (Az Ishikawa és az 5 Miért elemzés alapján a keletkezés rendszer okánál a következőre jutunk)
 • Okok felsorolása
 • Dokumentációk:

 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf  –   Prezentáció, megadva melyik oldalon találhatók a következő információk:
         - Layout
         - Ishikawa
         - 5 Miért analízis
 • Rizikó analízis:

 • Ha terepi kockázat hiányára hivatkozunk, meg kell indokolni, miért és honnan jön az információ.

D4.3 – Felfedezetlenség műszaki oka

A következőket tartalmazza:

 • Bevezető szöveg (Az Ishikawa és az 5 Miért elemzés alapján a felfedezetlenség műszaki okánál a következőre jutunk)
 • Okok felsorolása
 • Dokumentációk:

 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf  –   Prezentáció, megadva melyik oldalon találhatók a következő információk:
         - Layout
         - Ishikawa
         - 5 Miért analízis
 • Rizikó analízis:

 • Ha terepi kockázat hiányára hivatkozunk, meg kell indokolni, miért és honnan jön az információ.

D4.4 – Felfedezetlenség rendszer oka

A következőket tartalmazza:

 • Bevezető szöveg (Az Ishikawa és az 5 Miért elemzés alapján a felfedezetlenség rendszer okánál a következőre jutunk)
 • Okok felsorolása
 • Dokumentációk:

 • PB xxxxxxxxx_yyyyyyyyyy.pdf  –   Prezentáció, megadva melyik oldalon találhatók a következő információk:
         - Layout
         - Ishikawa
         - 5 Miért analízis
 • Rizikó analízis:

 • Ha terepi kockázat hiányára hivatkozunk, meg kell indokolni, miért és honnan jön az információ.
Általában itt a rendszer okok közt az FMEA, CP esetleg a munkautasítás hiányosságait lehet megemlíteni.

Sorozatom következő részében a D5 - Javító intézkedésekkel folytatom.


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Copyright KZK Solutions © 2010 - 2022 All rights reserved
Back to content