KZK Solutions blog - KZK Solutions /kzoli62/

KZK Solutions
Go to content

Mit nevezünk KPI-nak és mik ezek (3. rész)

KZK Solutions /kzoli62/
Published by Z. Kovács in Production · 19 November 2021
Tags: Production;KPI
Legutóbb azt ígértem, a HR-el kapcsolatos KPI-okat ismertetemm a sorozat utolsó részében.

HR kapcsolatos KPI-ok

Azt könnyebb megérteni, hogy a termeléssel összefüggő összes mérhető paraméter befolyásolhatja, meghatározhatja a KPI-okat. A HR (személyügy) tevékenysége valyon hogyan mérhető, ez hogyan befolyásolja a sikerességet?
A válasz viszonylag egyszerű és kézenfekvő. A termelésne, egyenlőre, míg a teljes automatizálás meg nem valósul, szüksége van emberi munkaerőre is. Itt jön a képbe a személyügy.

PA (Personal availabiliy) Személyzet elérhetősége

A gyártásnak, a tervek szerint szüksége van egy adott személyzeti létszámra. A rendelkezésre álló létszámot kell mindig ehhez hasonlítani.

Az elérhető személyzet a következő részekből tevődik össze:

  • Saját személyzet (OP)
  • Bérelt személyzet (RP)
  • Rövid távú beteg (SIL)
  • Hosszú távú beteg (LIL)
  • Jogi állományban lévők, mint gyerekgondozási-, szülési szabadság (LS)
  • Szabadságolások (HP)

Ezeket figyelembe véve, a PA értékének számítása, ahol ai igény (PN):

PA = (OP + RP - SIL - LIL - LS - HP) / PN

Általában elmondható, hogy az értéknek 95% felettinek kell lennie, ekkor még munkaszervezéssel a hiányzó érték áthidalható.

Itt meg kell jegyezni, hogy a LIL és LS értékek alatt lévő személyzetet lehetőleg, pl. szerződéses állománnyal pótolni kell, ez általában még mindig "olcsóbb", mint a bérelt munkaerő.

Minőségügyi (Quality) KPI-ok

Egy minőségüggyel kapcsolatos mutatóról a szállítási minőségről (QD) már szó volt. Az alábbiakban nézzünk meg még továbbiakat, amelyeket a cégek általában használnak.

NCR (New Claim Recived) Új reklamáció érkezése

Ezzel a mutatóval az adott idő alatt (pl. egy hónap) beárkező reklamációk számát követhetjük. A cél érték mindig minnél kisebb szám elérése, azaz 0.

TAT (Turn-around time) 8D forgási sebesség

Ha már beérkezett egy reklamáció, akkor az sem mindegy, a gyártó mennyi idő alatt reagál rá, mennyi idő alatt hoz meg és vezet be intézkedéseket.

Itt az általában elfogadott cél érték, hogy a gyártó 8 munkanap alatt lezárja a 8D-t.

Végezetül nézzünk meg egy igen fontos, még nem tárgyalt KPI-t a termelés területéről.

OEE (Overal equipment effectiveness) Teljes eszközhatékonyság

Ez a mérőszám az egyik legfontosabb, amit a termelő cégek használnak. Minden esetre el kell mondani, hogy ennek a követése, számítása az egyik legbonyolultabb. A bonyolultságát a következők okozzák:

  • Minden technológia berendezést lehetőleg külön kell vizsgálni
  • Sok adatot kell rögzíteni és követni

Az OEE három termelési mutatószám: a minőségi mutató, a rendelkezésre állási mutató és a teljesítménymutató szorzata. Mindhárom mutató és ezáltal a szorzat értéke is 0 és 1, azaz 0% és 100% közé esik.

A minőségi mutató a gyártott jó (nem selejt és nem újramunkálandó) darabszám és az összes gyártott darabszám aránya.

A rendelkezésre állási mutató a gép vagy gyártósor elméleti teljes munkaidejének és valós munkaidejének aránya. Az elméleti teljes munkaidőt csökkentő tényező például a karbantartás, a nem tervezett javítás, illetve az állásidő anyaghiány vagy munkaerőhiány miatt.

A teljesítménymutató pedig az elméletileg teljesíthető normához képest a gép valós munkaideje alatt teljesített darabszám aránya, azaz (időkkel megfogalmazva) a gyártott darabszámnak és a tervezett ütemidőnek a szorzata osztva a gép tényleges futási idejével.

OEE = (minőségi mutató) × (rendelkezésre állási mutató) × (teljesítménymutató)

Ha a fenti szorzatba behelyettesítjük az előző mutatók definícióit, akkor több azonos tényező fog szerepelni a számlálóban és a nevezőben is, így ezek „kiejtik” egymást, végül a következő marad:

OEE = (gyártott jó darabszám) × (tervezett ütemidő) / (a gép tervezett futási ideje)

Ennek ellenére amikor teljes eszközhatékonyságot számolunk, mégis célszerű mindhárom mutatót külön is kiszámolni, hiszen azok más-más információt hordoznak, alacsony értékük esetén más-más intézkedésekkel javíthatók.


There are no reviews yet.
0
0
0
0
0
Copyright KZK Solutions © 2010 - 2022 All rights reserved
Back to content